Bjelovarska 6, 43 227 Šandrovac, Telefon: 043 874 128, Fax: 043 874 366
sjena

O općini

sjena
Glasnik Općine Šandrovac Proračun Provedbeni program 2021-2025. Javna nabava Javni pozivi i natječaji Sjednice Općinskog Vijeća Prostorni planovi Pravo na pristup informacijama LAG Sjeverna Bilogora Plan gospodarenja otpadom Javne usluge Projekti Poljoprivredno zemljište Video kanal Monografija

Komunalna djelatnost usluge deratizacije i dezinsekcijeKomunalna djelatnost usluge deratizacije i dezinsekcije

ŠKARDA – SANITARNA ZAŠTITA, d.o.o., Milana Novačića 73, 43240 Čazma, OIB: 48962003176, obavlja komunalnu djelatnost poslove obavezne preventivne proljetne i jesenske deratizacije, dezinsekcije komaraca i dezinfekcije, na području općine Šandrovac u razdoblju od 2021.-2024. godine.

Pod pružanjem usluga obvezne preventivne proljetne i jesenske deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije na području Općine Šandrovac, podrazumijeva se provođenje preventivne obvezne deratizacije u cilju sustavnog suzbijanja glodavaca na domaćinstvima poznatih vlasnika sa pripadajućom okućnicom i gospodarskim zgradama, te napuštenih kuća sa pripadajućom okolinom i poslovnih zgrada na području općine Šandrovac, dva puta godišnje, provođenje preventivne obvezne dezinsekcije komaraca u cilju sustavnog suzbijanja insekata, dva puta godišnje na javnim površinama u vlasništvu Općine, provođenje preventivne dezinfekcije, na poziv, na javnim i drugim površinama u vlasništvu Općine, provođenje preventivne obvezne deratizacije u cilju sustavnog suzbijanja glodavaca, dva puta godišnje na javnim i drugim površinama kojima upravlja Općina.

Poslovi obavezne preventivne dezinsekcije, deratizacije i dezinfekcije obuhvaćaju poslove provođenja preventivnih obveznih DDD mjera i to:

1. provođenje preventivne obvezne deratizacije u cilju sustavnog suzbijanja glodavaca na domaćinstvima poznatih vlasnika sa pripadajućom okućnicom i gospodarskim zgradama, te napuštenih kuća sa pripadajućom okolinom i poslovnih zgrada, ukupno 765 objekata, na području općine Šandrovac, dva puta godišnje,
2. provođenje preventivne obvezne dezinsekcije komaraca u cilju sustavnog suzbijanja insekata, dva puta godišnje na javnim površinama u vlasništvu Općine Šandrovac,
3. provođenje preventivne dezinfekcije, na poziv, na javnim i drugim površinama u vlasništvu Općine Šandrovac,
4. provođenje preventivne obvezne deratizacije u cilju sustavnog suzbijanja glodavaca, dva puta godišnje na javnim i drugim površinama kojima upravlja Općine Šandrovac.