Bjelovarska 6, 43 227 Šandrovac, Telefon: 043 874 128, Fax: 043 874 366
sjena

Vijesti

sjena
Glasnik Općine Šandrovac Proračun Proračun Provedbeni program 2021-2025. Javna nabava Javni pozivi i natječaji Sjednice Općinskog Vijeća Prostorni planovi Pravo na pristup informacijama LAG Sjeverna Bilogora Plan gospodarenja otpadom Javne usluge Projekti Poljoprivredno zemljište Video kanal Monografija

OBAVIJEST O IZRADI IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE ŠANDROVAC13.12.2023.


Na temelju članka 88. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine” broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) Jedinstveni upravni odjel Općine Šandrovac, kao nositelj izrade, objavljuje


 


OBAVIJEST O IZRADI IV. IZMJENA I DOPUNA


PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE ŠANDROVAC


 


I.


 


            Temeljem Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Šandrovac započinje izrada IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Šandrovac (u daljnjem tekstu “IV. id PPUO Šandrovac”).


 


II.


 


Izradi IV. id PPUO Šandrovac pristupa se zbog:


 


-  usklađenja sa odredbama Zakona o prostornom uređenju i posebnih propisa;


-  usklađenja sa VI. id PP BBŽ (koje su u postupku izrade i donošenja);


- akceptiranja zahtjeva Nositelja izrade i pravnih i fizičkih osoba;


- manjih izmjena i dopuna odredbi za provedbu vezano na naprijed navedeno i rekonstrukciju/dogradnju izgrađenih građevina.


 


III.


 


Nositelj izrade IV. id PPUO Šandrovac je Jedinstveni upravni odjel Općine Šandrovac, a stručni izrađivač odabrat će se na posebnim propisom utvrđen način.


 


IV.


 


Važeći PPUO Šandrovac može se pogledati na web stranici Općine Šandrovac (www.sandrovac.hr), a detaljne informacije o tijeku izrade mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Šandrovac, na adresi Općina Šandrovac, Bjelovarska 6, 43 227 Šandrovac, ili na telefon 043/ 874 128.


 


KLASA: 350-02/23-04/1


URBROJ: 2103-15-04-23-12


Šandrovac, 12. prosinca 2023. godine


 


                                                                                                     Pročelnica


                                                                                     Jedinstvenog upravnog odjela


                                                                                              Općine Šandrovac:


 


                                                                                            Ivana Fočić, dipl.iur.ikona
ODLUKA O IZRADI IV IZMJENA I DOPUNA PPUOŠ   

divider
< na popis vijesti