Bjelovarska 6, 43 227 Šandrovac, Telefon: 043 874 128, Fax: 043 874 366
sjena

Vijesti

sjena
Glasnik Općine Šandrovac Proračun Proračun Provedbeni program 2021-2025. Javna nabava Javni pozivi i natječaji Sjednice Općinskog Vijeća Prostorni planovi Pravo na pristup informacijama LAG Sjeverna Bilogora Plan gospodarenja otpadom Javne usluge Projekti Poljoprivredno zemljište Video kanal Monografija

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Šandrovac2.5.2023.


Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", broj 20/2018, 115/2018, 98/2019 i 57/22) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Šandrovac, KLASA: 320-01/23-01/2, URBROJ:2103-15-01-23-1 od 28.04.2023. godine koju je donijelo Općinsko vijeće Općine Šandrovac na svojoj 18. sjednici održanoj 28. travnja 2023. godine, Općina Šandrovac objavila je dana 02. svibnja 2023. godine Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Šandrovac.


Predmet javnog natječaja je zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Šandrovac, na području katastarskih općina Šandrovac, Lasovac, Ravneš i Pupelica, koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Šandrovac predviđeno za zakup i/ili povrat i/ili ostale namjene.


Pisane ponude šalju se poštom, preporučeno ili se predaju osobno u zatvorenim omotnicama s naznakom: „NE OTVARAJ - Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države,“ na adresu Općine Šandrovac, Bjelovarska 6, 43227 Šandrovac, u roku od 30 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Općine Šandrovac www.sandrovac.hr.


Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Šandrovac izvršiti će analizu ponuda dostavljenih na javnom natječaju za zakup u roku do 60 dana od isteka roka za dostavu ponuda.


Javno otvaranje ponuda održat će se najranije deseti dan od dana isteka roka za dostavu ponuda.


Tekst javnog natječaja s pripadajućim dokumentima dostupan je na stranici Ministarstva poljoprivrede na poveznici https://poljoprivreda.gov.hr/poljoprivreda-173/javni-natjecaji-za-zakup-poljoprivrednog-zemljista-u-vlasnistvu-rh/javni-natjecaj-za-zakup-poljoprivrednog-zemljista-u-vlasnistvu-republike-hrvatske-na-podrucju-opcine-sandrovac/6142ikona
Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH   

dividerikona
Odluka o raspisu javnog natječaja   

dividerikona
Obrazac ponude   

dividerikona
OBRAZAC 1   

dividerikona
OBRAZAC 2   

dividerikona
OBRAZAC 3   

dividerikona
OBRAZAC 4   

dividerikona
OBRAZAC GOSPODARSKOG PROGRAMA   

dividerikona
TABLICA 1   

dividerikona
TABLICA 2   

dividerikona
Hrvatske vode uvjeti korištenja   

dividerikona
IDENTIFIKACIJA ČESTICA   

dividerikona
IDENTIFIKACIJA_CESTICE_147227865 (3)   

dividerikona
IDENTIFIKACIJA_CESTICE_147358409 (4)   

divider
< na popis vijesti