Bjelovarska 6, 43 227 Šandrovac, Telefon: 043 874 128, Fax: 043 874 366

Dokumenti i akti

Glasnik Općine Šandrovac Proračun Javna nabava Javni pozivi i natječaji Sjednice Općinskog Vijeća Prostorni planovi Pravo na pristup informacijama LAG Sjeverna Bilogora Plan gospodarenja otpadom Video kanal Monografija

Plan gospodarenja otpadomikona
Odluka o izradi plana gospodarenja otpadom Općine Šandrovac za razdoblje 2018.- 2023. godine   

divider ikona
Mišljenje Upravnog odjela za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj Bjelovarsko-bilogorske županije   

divider ikona
Odluka o započinjanju post. ocjene o potrebi strat. procj. utjecaja na okoliš nacrta Plana gospodarenja otpadom   

divider ikona
Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Šandrovac za razdoblje 2018.-2023. u digitalnom obliku   

divider ikona
Obrazac o ocjeni o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš   

divider