Bjelovarska 6, 43 227 Šandrovac, Telefon: 043 874 128, Fax: 043 874 366
sjena

Vijesti

sjena
Glasnik Općine Šandrovac Proračun Proračun Provedbeni program 2021-2025. Javna nabava Javni pozivi i natječaji Sjednice Općinskog Vijeća Prostorni planovi Pravo na pristup informacijama LAG Sjeverna Bilogora Plan gospodarenja otpadom Javne usluge Projekti Poljoprivredno zemljište Video kanal Monografija

OGLAS o upisu djece u Dječji vrtić ŠANDROVAC, Bjelovarska 3A, Šandrovac za pedagošku godinu 2023./2024. 31.10.2023.


Dječji vrtić Šandrovac


Bjelovarska 3A, Šandrovac


43227 Šandrovac


 


KLASA: UP/I-034-02/21-01/01


URBROJ: 2137-99-01-21-01


Šandrovac, 2. studeni 2023.


 


Na temelju članka 1.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07 i 94/13), članka 4. stavka 5. i članka 15. stavka 1. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga, ravnateljica Dječjeg vrtića ŠANDROVAC dana 2. studenog 2023. godine objavljuje


 


OGLAS


o upisu djece u Dječji vrtić ŠANDROVAC, Bjelovarska 3A, Šandrovac


za pedagošku godinu 2023./2024.


 


   1. Upis se provodi u redoviti desetosatni program predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu u dobi od jedne do dvije godine života (jaslice) koji će se ostvarivati u Šandrovcu (Bjelovarska 3A).


   1. Zahtjevi za upis djece zaprimaju se svakodnevno do popunjenja mjesta u vremenu od 8:00 do 13:00 sati na adresi Bjelovarska 3A, Šandrovac.


Zahtjevi za upis djece s prilozima mogu se poslati preporučenom poštom ili ososbnoi predati na adresu Dječjeg vrtića Šandrovac, Bjelovarska 3A, 43227 Šandrovac.


   1. OBVEZNA DOKUMENTACIJA ZA UPIS DJECE:


1. Zahtjev za upis djeteta (obrazac zahtjeva može se preuzeti u Dječjem vrtiću


    Šandrovac)


2. Rodni list djeteta - kopija


3. Preslike osobnih iskaznica roditelja i djeteta ili Uvjerenje MUP-a o prebivalištu


    roditelja i djeteta, ne starije od 6 mjeseci


4. Potvrda o obavljenom zdravstvenom pregledu djeteta prije upisa u vrtić (izdaje


    nadležni liječnik - pedijatar neposredno prije polaska u vrtić)


5. Ostale isprave ukoliko se ostvaruje određeni pravni interes


 


                         III.            Rješenje o upisu djece bit će doneseno u roku od najkasnije 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.  1. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 043/448-260.


 


RAVNATELJICA


 


Gabrijela Golub, prof.

< na popis vijesti