Bjelovarska 6, 43 227 Šandrovac, Telefon: 043 874 128, Fax: 043 874 366
sjena

Vijesti

sjena
Glasnik Općine Šandrovac Proračun Proračun Provedbeni program 2021-2025. Javna nabava Javni pozivi i natječaji Sjednice Općinskog Vijeća Prostorni planovi Pravo na pristup informacijama LAG Sjeverna Bilogora Plan gospodarenja otpadom Javne usluge Projekti Poljoprivredno zemljište Video kanal Monografija

Program potpora poljoprivredi Općine Šandrovac za razdoblje od 2023. do 2027. godine20.10.2023.


Općinsko vijeće Općine Šandrovac na 20. sjednici održanoj dana 24.08.2023. godine donijelo je Program potpora poljoprivredi Općine Šandrovac za razdoblje od 2023. do 2027. godine (KLASA:  320-01/23-01/4, URBROJ: 2103-15-01-23-1 od 24.08.2023.- u daljnjem tekstu Program)


Programom potpora poljoprivredi  utvrđuju se aktivnosti u poljoprivredi za koje će Općina Šandrovac u razdoblju od 2023. do 2027. godine dodjeljivati potpore male vrijednosti te kriteriji i postupak dodjele istih. Potpore podrazumijevaju dodjelu bespovratnih novčanih sredstava (subvencija) iz Proračuna Općine Šandrovac.


Općina Šandrovac, kao nositelj aktivnosti utvrđenih Programom potpora u poljoprivredi na području Općine Šandrovac, u razdoblju od 2023. do 2027. godine, dodjeljivati će potpore poljoprivredi, u skladu sa sredstvima osiguranim u proračunu Općine Šandrovac za slijedeće aktivnosti:


Sukladno Uredbi komisije 1408/2013:


1.  Unapređenje biljne poljoprivredne proizvodnje


-   Mjera 1.1. Kalcifikacija poljoprivrednog zemljišta


-   Mjera 1.2. Navodnjavanje


-   Mjera 1.3. Uzorkovanje (analiza) tla


2. Unapređenje stočarske proizvodnje


-   Mjera 2.1. Umjetno osjemenjivanje goveda


-   Mjera 2.2. Umjetno osjemenjivanje krmača


Sukladno Uredbi komisije 1407/2013:


3. Unapređenje plasmana vlastitih proizvoda


-  Mjera 3.1. Potpore za izlaganje na sajmovima i tržnicama


-  Mjera 3.2. Izgradnja i opremanje prostora za preradu biljnih proizvoda


-  Mjera 3.3. Izgradnja i opremanje prostora za preradu stočarskih proizvoda


Pojedini korisnik potpore može kombinirati korištenje svih mjera propisanih člankom 5. ovog Pravilnika do maksimalnog godišnjeg iznosa od 600,00 eura koji mu je na raspolaganju. Priznavat će se troškovi koji su nastali u tekućoj kalendarskoj godini za koju je raspisan  javni poziv. Za korisnike potpora koji su u sustavu PDV-a, troškovi PDV-a nisu prihvatljivi za odobrenje potpore, te će se isti prilikom izračuna odbiti.


Ministarstvo poljoprivrede dalo je pozitivno Mišljenje (KLASA:404-01/23-01/65, URBROJ: 525-07/311-23-2 od 02.listopada 2023.) o usklađenosti Programa sa odredbama Zakona o poljoprivredi i pravilima EU o pružanju državne potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju propisanim Uredbom Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potporu de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L352, 24.12.2013.) i Uredbe komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L51/1, od 22.02.2019.) - (dalje u tekstu: Uredba 1408/2013.).ikona
Programa potpora u poljoprivredi 2023-2027   

divider
< na popis vijesti