Bjelovarska 6, 43 227 Šandrovac, Telefon: 043 874 128, Fax: 043 874 366
sjena

Vijesti

sjena
Glasnik Općine Šandrovac Proračun Proračun Provedbeni program 2021-2025. Javna nabava Javni pozivi i natječaji Sjednice Općinskog Vijeća Prostorni planovi Pravo na pristup informacijama LAG Sjeverna Bilogora Plan gospodarenja otpadom Javne usluge Projekti Poljoprivredno zemljište Video kanal Monografija

Vijesti


shad

Javna rasprava o prijedlogu III.IDPPUOŠ

Na temelju članka 94. i 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine” broj 153/13 i 65/17) i članka 2. Zaključka Općinskog načelnika Općine Šandrovac (KLASA: 350-02/18-04/1, URBROJ: 2123-05-04-19-22 od 24. siječnja 2019. godine,  Jedinstveni upravni odjel, kao nositelj izrade, objavljuje


JAVN... detaljnije

shad

Javni poziv financ. rada udruga u 2019. godini


Općina Šandrovac objavljuje jedinstveni javni poziv za financiranje programa/projekata udruga u kulturi, sportu i sportskim aktivnostima, socijalnim potrebama, drugih područja od interesa za opće dobro i ostalih manifestacija na području Općine Šandro... detaljnije

shad

SUFINANCIRANJE TROŠKOVA BORAVKA DJECE U DJEČJIM VRTIĆIMA

Općinsko vijeće Općine Šandrovac na 15. sjednici održanoj dana 13.12.2018. godine donijelo je  Odluku o sufinanciranju troškova boravka djece sa područja Općine Šandrovac u dječjim vrtićima u 2019. godini.


Općina Šandrovac sufinancirati će troškove boravka djece rane i predškolske dobi s... detaljnije

shad
shad