Bjelovarska 6, 43 227 Šandrovac, Telefon: 043 874 128, Fax: 043 874 366

Vijesti

Zaželi Glasnik Općine Šandrovac Proračun Javna nabava Javni pozivi i natječaji Sjednice Općinskog Vijeća Prostorni planovi Pravo na pristup informacijama LAG Sjeverna Bilogora Plan gospodarenja otpadom Javne usluge Projekti Video kanal Monografija

9. sjednica Općinskog vijeća Općine Šandrovac, 15.05.2018. godine u 20,00 sati15.5.2018.


Sjednica će se održati u vijećnici Općine Šandrovac, Bjelovarska 6, Šandrovac – I kat. Za sjednicu predlažem slijedeći:


DNEVNI RED


1. Aktualni sat,
2. Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Šandrovac,
3. Usvajanje Plana gospodarenja otpadom Općine Šandrovac za razdoblje 2018.-2023. godine
4. Usvajanje Odluke o prijavi na javni poziv FZOEU za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada na području Općine Šandrovac
5. Donošenje Programa potpora u poljoprivredi na području Općine Šandrovac za razdoblje 2018.- 2020. godine,
6. Davanje suglasnosti na Statut Doma za stare i nemoćne osobe Šandrovac,
7. Donošenje Odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća Doma za stare i nemoćne osobe Šandrovac ispred predstavnika osnivača,
8. Donošenje Odluke o prijedloga članova Nadzornog odbora Šandroprom d.o.o.,
9. Informacija o izvršenju plana prihoda i rashodaŠandroprom d.o.o. za 2017. godinu,
10. Informacija o planu prihoda i rashodaŠandroprom d.o.o. za 2018. godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu,
11. Donošenje Odluke o dodjeli prostorije za rad predsjednik Općinskog vijeća Općine Šandrovac i klubova vijećnika vijeća Općine Šandrovac,
12. Dogovor o proslavi Dana Općine Šandrovac 31.05.2018. godine.


Općinsko vijeće općine Šandrovac
Predsjednik općinskog vijeća
Igor Škudarikona
Dnevni red za 9 sjednicu OV   

divider
< na popis vijesti