Bjelovarska 6, 43 227 Šandrovac, Telefon: 043 874 128, Fax: 043 874 366

Vijesti

Zaželi Glasnik Općine Šandrovac Proračun Javna nabava Javni pozivi i natječaji Sjednice Općinskog Vijeća Prostorni planovi Pravo na pristup informacijama LAG Sjeverna Bilogora Plan gospodarenja otpadom Javne usluge Video kanal Monografija

JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda za kupnju šuma i/ili šumskog zemljišta30.10.2017.


Temeljem Izjave o ustroju HRVATSKIH ŠUMA društva s ograničenom odgovornošću (Posl.broj: OU-540/15-2), članka 9. Pravilnika o postupku kupoprodaje šuma i/ili šumskog zemljišta i Odluke Uprave Hrvatskih šuma d.o.o., Ur.broj: DIR-51-17-4942/01 od 24. kolovoza 2017. godine, Povjerenstvo za kupnju šuma i/ili šumskog zemljišta raspisuje
JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda za kupnju šuma i/ili šumskog zemljišta

1. Objavljuje se javni poziv za prikupljanje ponuda za kupnju šuma i/ili šumskog zemljišta.

2. Kupnja šuma i/ili šumskog zemljišta vrši se u ime i za račun Republike Hrvatske.

3. Rok za podnošenje ponude je 20. prosinca 2017. godine.

4. Pisane ponude s traženom dokumentacijom slati na adresu: Hrvatske šume d.o.o.,
Kneza Branimira 1, 10 000 Zagreb s naznakom „NE OTVARATI, PONUDA ZA
KUPNJU ŠUMA I/ILI ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA“.

5. Šume i/ili šumska zemljišta mogu se kupiti samo ako se ponuđena nekretnina u odnosu na površine s kojima gospodare Hrvatske šume d.o.o. nalazi smještena kao:

 enklava
 poluenklava
 uz među posjeda
 ukoliko se radi o samostalnim šumskim površinama veličine iznad 50 ha.

6. Ponuda mora sadržavati:

 opće podatke o ponuditelju: ime, prezime, točnu adresu, broj telefona i OIB fizičke osobe, odnosno puni naziv, točnu adresu, broj telefona i OIB pravne osobe;
 podatke o nekretnini koja je predmet ponude (k.o. i k.č.br.);
 ponudbenu cijenu izraženu u kunama;
 dokaz o vlasništvu nekretnine-potpuni (povijesni) zemljišnoknjižni izvadak;
 dokaz o posjedu-posjedovni list;
 kopiju katastarskog plana.

Ukoliko je ponuđena nekretnina u suvlasništvu više fizičkih ili pravnih osoba ponudu moraju dostaviti svi suvlasnici nekretnine za svoj suvlasnički dio.

7. Ponuditelji će biti pisanim putem obaviješteni o prihvaćanju ili odbijanju ponudeikona
JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda za kupnju šuma i/ili šumskog zemljišta   

divider
< na popis vijesti